FORM INDUSTRY

Lời chào của công ty

Mỹ phẩm được sản xuất dựa trên kỹ thuật công nghệ tiên

tiến và các nguyên liệu có chất lượng tốt nhất


Là công ty OEM/ODM toàn cầu chuyên cung cấp trên thị trường

quốc tế như thị trường Trung quốc và Việt Nam.


Các lĩnh vực chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc cơ thể với kinh nghiệm và bí

quyết lâu năm được xây dựng trong ngành công nghiệp làm đẹp trong nước và quốc tế


Ngoài ra, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm mang đến nhiều cảm giác dựa trên

công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo so với vẻ đẹp bên trong nói chung


Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ

giải pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

FORM

INDUSTRY

Giới thiệu công ty

FORM

INDUSTRY

BUSINESS

FORM

INDUSTRY

Đặt câu hỏi

FORM INDUSTRY.Inc


FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영


Adress

15,đường Seongmisan-1-gil,

Quận Mapo, Seoul,

Republic of Korea #101


Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호


Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.

FORM INDUSTRY.Inc

FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영

Adress

15,đường Seongmisan-1-gil, Quận Mapo,

Seoul, Republic of Korea #101

Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호

Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.