FORM INDUSTRY

Giới thiệu công ty

Sản xuất các sản phẩm dẫn đầu xu hướng 


Là doanh nghiệp chuyên OEM / ODM

có các lĩnh vực làm đẹp toàn diện

(chăm sóc da / trang điểm / chăm sóc cơ thể

/ làm đẹp bên trong, chúng tôi cung cấp

dịch vụ tư vấn tư vấn, phát triển công thức,

phát triển quy trình, khái niệm, gói...vv.

theo loại, nguyên liệu thô và nhóm mặt

hàng theo xu hướng hiện tại để xác định

và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Xây dựng thương hiệu 


Cung cấp các giải pháp tối ưu để xâm

nhập vào thị trường làm đẹp từ việc xây

dựng thương hiệu phù hợp với thị hiếu

của khách hàng cho đến chiến lược

bán hàng, hỗ trợ chế tạo nội dung sản phẩm

và dựa vào các kênh phân phối đa dạng

Sản xuất các sản phẩm dẫn đầu xu hướng


Là doanh nghiệp chuyên OEM / ODM có các lĩnh vực làm đẹp toàn diện

(chăm sóc da / trang điểm / chăm sóc cơ thể / làm đẹp bên trong, chúng tôi cung

cấp dịch vụ tư vấn tư vấn, phát triển công thức, phát triển quy trình, khái niệm,

gói...vv.theo loại, nguyên liệu thô và nhóm mặt hàng theo xu hướng hiện tại để

xác định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Xây dựng thương hiệu


Cung cấp các giải pháp tối ưu để xâm nhập vào thị trường

làm đẹp từ việc xây dựng thương hiệu phù hợp với thị hiếu của

khách hàng cho đến chiến lược bán hàng, hỗ trợ chế tạo nội dung

sản phẩm và dựa vào các kênh phân phối đa dạng

FORM INDUSTRY.Inc


FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영


Adress

15,đường Seongmisan-1-gil,

Quận Mapo, Seoul,

Republic of Korea #101


Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호


Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.

FORM INDUSTRY.Inc

FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영

Adress

15,đường Seongmisan-1-gil, Quận Mapo,

Seoul, Republic of Korea #101

Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호

Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.