Phân tích loại hình và nguyên

liệu cho sản phẩm để sản

xuất các sản phẩm đáp

ứng nhu cầu của đối tác

Lên ý tưởng và tư vấn

về sản phẩm phản

ánh xu hướng

Phát triển và sản xuất

các sản phẩm có chất lượng

tốt nhất dựa trên sự tín cậy

Phân tích loại hình và

nguyên liệu cho sản

phẩm để sản xuất các

sản phẩm đáp ứng

nhu cầu của đối tác

Lên ý tưởng và tư vấn

về sản phẩm phản

ánh xu hướng

Phát triển và sản xuất

các sản phẩm có chất

lượng tốt nhất dựa trên

sự tín cậy

ABOUT FORM INDUSTRY

Mỹ phẩm được sản xuất dựa trên kỹ thuật công nghệ

tiên tiến và các nguyên liệu có chất lượng tốt nhất


công ty OEM/ODM toàn cầu chuyên cung cấp trên

thị trường quốc tế như thị trường Trung quốc và Việt Nam.


Các lĩnh vực chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc cơ thể với kinh nghiệm và bí

quyết lâu năm được xây dựng trong ngành công nghiệp làm đẹp trong nước và quốc tế


Ngoài ra, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm mang đến nhiều cảm giác dựa trên công

nghệ tiên tiến và sự sáng tạo so với vẻ đẹp bên trong nói chung  Đồng thời chúng tôi cũng

cung cấp một loạt các dịch vụ giải pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ABOUT

FORM INDUSTRY

Mỹ phẩm được sản xuất dựa trên

kỹ thuật công nghệ tiên tiến và các

nguyên liệu có chất lượng tốt nhất


công ty OEM/ODM toàn cầu

chuyên cung cấp trên thị trường quốc tế

như thị trường Trung quốc và Việt Nam.


Các lĩnh vực chăm sóc da, trang điểm và

chăm sóc cơ thể với kinh nghiệm và bí

quyết lâu năm được xây dựng trong ngành

công nghiệp làm đẹp trong nước và quốc tế


Ngoài ra, chúng tôi cung cấp nhiều sản

phẩm mang đến nhiều cảm giác dựa trên

công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo so với

vẻ đẹp bên trong nói chung  Đồng thời

chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ

giải pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

#Needs   #Solution   #Service

Cung cấp các gói dịch vụ giải

quyết đa dạng để đáp ứng

yêu cầu của khách hàng

#FORM INDUSTRY   #Beauty   #OED·ODM

Các sản phẩm làm đẹp, sản phẩm 

dược, thực phẩm chức năng

Quản lý sản phẩm OEM / ODM

#Trend   #Product

Sản xuất sản phẩm dẫn

đầu xu hướng

FORM INDUSTRY.Inc


FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영


Adress

15,đường Seongmisan-1-gil,

Quận Mapo, Seoul,

Republic of Korea #101


Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호


Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.

FORM INDUSTRY.Inc

FORM INDUSTRY.Inc

CEO 송주영

Adress

15,đường Seongmisan-1-gil, Quận Mapo,

Seoul, Republic of Korea #101

Information

Số đăng kí kinh doanh  474-87-01614

Số doanh nghiệp bán hàng viễn thông

2019-서울마포-1963호

Contact

E-mail   formindustry@naver.com

Tel   02-322-3448


COPYRIGHT© 2020 FORMINDUSTRY All rights reserved.